Заводът на Шнайдер Електрик

4Заводът на Шнайдер Електрик в България получи през 2015 сертификат ISO 50001, за енергиен мениджмънт. С това предприятието се нареди сред все още твърде малкото серифицирани по системата за управление на енергията. Това е най-голямото производствено предприятие на компанията в Европа. Във фабриката в индустриална зона Марица се произвеждат миниатюрни прекъсвачи от няколко гами, предназначени за много пазари в и извън Европейския съюз. Предпирятието не само отговаря на всички екологични норми, но е и оборудвано със ситема за управление на сградата – Building Management System (BMS), система за енергиен мениджмънт и собствени технологии в инсдустриалната автоматизация на Шнайдер Елекрик.

 

Factory-scheme