Енергийна ефективност на сградите

Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, когато знаем, че сградите заемат първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Сградният фонд включва не само промишлените обекти, но и домакинствата и търговските обекти. Общините имат ключова роля със своето пряко управление на обществения сграден фонд (офиси, басейни, училища и др.) и стимулите, които въвеждат, за да насърчат предприятията и гражданите, на нивото на отделния жител, да инвестират в подобряването на енергийната ефективност на частния сграден фонд.

Остарелият сграден фонд и преобладаващите многофамилни жилищни сгради в България, които са в основата на големия брой жилища с лоши енергийни характеристики, предлагат добри възможности за подобрения с икономии на енергия, надвишаващи 30 процента. Новите технологии позволяват оптимизиране на потреблението за електроуредите, увеличаване на топлинната инертност на сградите, а най-новото поколение изолационни материали – ограничаване на загубите на топлина. Икономии, които представляват осезаем принос към икономическата конкурентоспособност, борбата с енергийната несигурност и затоплянето на климата, като най-евтината и най-чиста енергия остава тази, която не се консумира.

 

Четвъртият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на подобряването на енергийната ефективност на обществените сгради и жилищата, ще се проведе на 27 юни във Френския институт в България*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч за откриването на семинара, на който се очаква да присъства и българският министър на регионалното развитие и благоустройството.

Двама висококвалифицирани френски експерта ще се изкажат на семинара, за да представят, от една страна, Националната стратегия за обновяване на сградите във Франция, и, от друга, програмата за енергийно обновяване на еднофамилните жилища в една метрополия.

Семинарът ще даде възможност на една община лауреат от издание 2016 на конкурса да представи инвестициите и добрите практики, които е развила, както и да сподели получения опит благодарение на учебното си посещение във Франция.

 

*Участието е възможно само срещу покана от Френския институт