Устойчива мобилност

Транспортният сектор представлява близо една трета от общото потребление на енергия.  Следователно устойчивата мобилност има за цел да гарантира ефективни начини на транспорт със слаб екологичен отпечатък както за хората, така и за стоките.                 С развитието на търговията по Интернет през последните години транспортът и доставките на стоки в градска среда се увеличиха драстично и така наречената „градска логистика” също се превърна в поле за експериментиране в сферата на споделените транспортни потоци, екологичната и интелигентна мобилност, интермодалния транспорт и планирането на градско и междуобщинско равнище.

Тази структурна промяна в сектора предполага значителни инфраструктурни инвестиции за общините, които отговарят за обществения транспорт и са в състояние да предизвикат промяна в поведението на отделния потребител и в практиките на предприятията. По-доброто пространствено планиране с цел улесняване на трафика и услугите по градски транспорт, осигуряването на обезопасени пространства за велосипедисти в рамките на уличната мрежа, опростяването на системата за продажба на билети и въвеждането на успешни комбинации от обществен транспорт са все насоки за работа, позволяващи ограничаване на замърсяването, шума и енергийното потребление за целите на една по-устойчива мобилност.

 

Третият семинар на конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на устойчивото управление на мобилността и градския транспорт, ще се проведе на 13 юни*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч на откриването на семинара, на който се очаква да присъства и българският министър на регионалното развитие и благоустройството.

Трима висококвалифицирани френски експерта ще се изкажат на семинара. Те ще разяснят политиките на национално ниво, прилагани в градовете Париж и Страсбург, с цел улесняване на устойчивата градска мобилност.

 

⇒ Предварителна програма на семинара.

 

*Участието е възможно само срещу покана от Френския институт