Устойчиво управление на водите

Целта е доставяне на вода на потребителите, но и по-добро третиране и оползотворяване на отпадъчните води на домакинствата и икономическите дейности в контекст, в който водата става все по-рядък ресурс. За българските общини това предполага обновяване и надграждане на тяхната инфраструктура за управление на отпадъчните води, както и на канализационната мрежа. Близо 30% от тях не разполагат с канализационна мрежа и загубите на вода наближават 60 процента. Ситуация, която води до изхвърляне на непречистени води в околната среда и засилен натиск върху все още неизползвани запаси с добро качество.

Новите технологии в сектор водоснабдяване и канализация позволяват обаче оптимизиране на потреблението, използване на отпадъчните води за производство на топлинна енергия или пречистване на водите при намалено енергопотребление.

 

Първият семинар от конкурса ЕКООБЩИНА, посветен на управлението на водите, ще се проведе на 23 май във Френския институт в България*. Н.П. г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в България, ще произнесе реч за откриването на семинара, на който се очаква да присъства и българският министър на околната среда и водите.

Трима висококвалифицирани френски експерта ще се изкажат на семинара. Те ще обяснят в подробности управлението на водите във Франция и ще дадат конкретни примери за това как то се осъществява в една агломерационна общност чрез публично-частни партньорства.

Семинарът ще даде възможност на една община лауреат от издание 2016 на конкурса да представи инвестициите и добрите практики, които е развила, както и да сподели получения опит благодарение на учебното си посещение във Франция.

 

⇒ Предварителна програма на семинара

 

*Участието е възможно само срещу покана от Френския институт

  • puce liste 1
  • puce liste 2
  • puce liste 3
  • grou !